De klok bestaat uit meerdere plexiglas platen die op elkaar liggen en een afmeting hebben van 950 x 950 mm. In deze platen zitten rijen met LEDs die de dagen van het jaar vertegenwoordigen (366 stuks). Bovenaan de klok zit een rij met 30 grotere LEDs die het aantal nog terug te tellen jaren weergeven. Onderaan de klok zit een display die de huidige tijd en datum aangeeft alsmede het nog af te tellen aantal seconden.
Elke dag gaat er een LED branden en aan het eind van het jaar branden alle LEDs. Aan het begin van het nieuwe jaar en zal er een jaar-LED uit gaan en gaan alle dag-LEDS weer uit. De cyclus begint zo weer opnieuw totdat op 1 maart 2041 alle leds uit zijn.
Techniek: 2 Arduino boards, 396 LEDs, peggy2.0 source